Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg ligt in Zuid-Holland en loopt van Hoek van Holland tot aan de Maeslantkering.

Kenmerken Nieuwe Waterweg

  • Lengte: circa 7 km
  • Breedte: 480 tot 675 m
  • Diepte: -16,20 tot -14,50 NAP

Projecten op de Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De...

We leggen bij Maassluis een getijdenpark aan. Zo werken we binnen de Kaderrichtlijn Water aan waterkwaliteit, -veiligheid en natuur.

De Maeslantkering

In Hoek van Holland ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten 2 grote witte deuren de Nieuwe Waterweg af.

Feiten over de Nieuwe Waterweg

  • Vanwege de diepgang van de huidige Aframax en Nieuw Panamaxtankers, moet de vaargeul constant worden uitgebaggerd om bevaarbaar te blijven.

Nieuws over de Nieuwe Waterweg

Naar al het nieuws