Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg ligt in Zuid-Holland en loopt van Hoek van Holland tot aan de Maeslantkering.

Kenmerken Nieuwe Waterweg

  • Lengte: circa 7 km
  • Breedte: 480 tot 675 m
  • Diepte: -16,20 tot -14,50 NAP

Projecten op de Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De...

We leggen bij Maassluis een getijdenpark aan. Zo werken we binnen de Kaderrichtlijn Water aan waterkwaliteit, -veiligheid en natuur.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

We zorgen met de aanleg van getijdenparken voor een betere leefomgeving voor dieren en planten en meer waterveiligheid.

De Maeslantkering

In Hoek van Holland ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten 2 grote witte deuren de Nieuwe Waterweg af.

Feiten over de Nieuwe Waterweg

  • Vanwege de diepgang van de huidige Aframax en Nieuw Panamaxtankers, moet de vaargeul constant worden uitgebaggerd om bevaarbaar te blijven.