Markkanaal

Markkanaal

Het Markkanaal verbindt het Wilhelminakanaal bij Oosterhout met de rivier de Mark bij Terheijden (boven Breda).

Kenmerken Markkanaal

  • Lengte: 6 km
  • Breedte: 22 tot 38 m
  • Diepte: -3,80 NAP (gemiddeld)

Projecten op het Markkanaal

Markkanaal: herstel bruggen Marksluis en Sluis I

We herstellen de bruggen bij Marksluis en Sluis I. Zo blijven we zorgen voor een vlotte doorstroming van scheepvaart- en wegverkeer.

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en...

We werken aan een vlotte scheepvaart door de bedieningstechniek van bruggen en sluizen te renoveren en de Blauwe Golf uit te breiden.

Feiten over het Markkanaal

  • Het Markkanaal staat in open verbinding met de Mark. Als door bijvoorbeeld een hevige regenbui de Mark niet genoeg afvoercapaciteit heeft, kan het kanaal het water opvangen. 
  • Het Markkanaal is in 1905 gegraven om het Wilhelminakanaal en de Amer te verbinden met de stad Breda.