Aanvaring stuwcomplex Grave

Aanvaring stuwcomplex Grave

Op donderdagavond 29 december 2016 werd de stuw in de Maas bij Grave door een aanvaring beschadigd.

Door de beschadiging stroomde er water uit het gedeelte van de Maas tussen Sambeek en Grave. Dit zorgde voor een daling van het waterpeil en stremming voor de scheepvaart. Met de bouw van een tijdelijke dam achter de beschadigde stuw werd het waterpeil hersteld. Vanaf dinsdag 24 januari 2017, 15.00 uur, was er weer volledige scheepvaart mogelijk op de Maas tussen Sambeek en Grave en op het Maas-Waalkanaal tussen de sluizen Heumen en Weurt.

Video: herstel van stuwcomplex Grave in de Maas

Door de aanvaring van stuwcomplex Grave in de Maas op 29 december 2016 zijn 5 jukken van de stuw beschadigd geraakt. Deze video gaat over de tijdelijke maatregel die genomen is, het aanleggen van een breuksteendam, om relatief snel het oorspronkelijke waterpeil weer te bereiken en de waterkerende functie van de stuw te herstellen.

Op 29 december is 's avonds in dichte mist een binnenvaartschip door de stuw in de Maas bij Grave gevaren.) (Een animatie.) (Door deze aanvaring zijn 5 jukken van de stuw beschadigd. We onderzochten meerdere mogelijkheden om relatief snel het oorspronkelijke waterpeil weer te bereiken en de waterkerende functie van de stuw te herstellen.) (Als tijdelijke maatregel leggen we nu benedenstrooms, áchter de stuw, een breuksteendam aan.) (Vanaf een ponton bouwen we deze dam geleidelijk op met verschillende formaten breuksteen. De dam neemt als het ware de functie van de stuw over. De bouw ervan duurt naar verwachting twee weken.) (Tijdens het bouwen van de dam verhogen we geleidelijk het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek, zodat ook de scheepvaart op de Maas kan worden hervat.) (Een belangrijk voordeel van de breuksteendam is dat er aan beide zijden van de stuw voldoende werkruimte is voor het definitieve herstel van de stuw. Het herstel gaat naar schatting nog ruim een half jaar duren.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/stuwgrave. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.

Publicatie onderzoeksrapport aanvaring stuw Grave

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft onderzoek gedaan naar de aanvaring van stuw Grave op 29 december 2016. Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord hebben meegewerkt aan dit onderzoek door middel van gegevensverstrekking, interviews en locatiebezoeken. Meer informatie over de aanvaring bij stuw Grave:

Veelgestelde vragen aanvaring stuw Grave

We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Dit zijn onder andere vragen over oorzaak, maatregelen en de gevolgen van de aanvaring.

Bekijk de veelgestelde vragen

Experts aan het woord

Beeldmateriaal

Foto's van de schade aan en de inspectie van het stuwcomplex bij Grave vindt u op de pagina Aanvaring stuw Grave in beeld.

Documenten

  • Feiten en onderzoeksrapport aanvaring stuw Grave
    Overzicht van de gebeurtenissen in aanloop naar en na de aanvaring van de stuw bij Grave en  onderzoeksrapport van Berenschot over de crisisbeheersing in de eerste 48 uur na de aanvaring van stuw Grave