De pompenspecialist van Rijkswaterstaat over stuw Grave

De pompenspecialist van Rijkswaterstaat over stuw Grave

Vrijdagavond 30 december 2016 kreeg Dick Verbaan, pompenspecialist bij Rijkswaterstaat, een telefoontje van DCC (Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing) met de melding dat er noodpompen moesten worden ingezet voor het weer op peil brengen van het Maas-Waalkanaal. Dezelfde avond ging Dick samen met zijn collega Albert Kloeze aan de slag voor deze crisissituatie.

Dick maakt onderdeel uit van het team van 'pompenexperts' dat in opdracht van het Departementaal Coördinatieteam Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor Rijkswaterstaat de noodpompen beheert en inzet.

De eerste 2 pompen

Al vroeg in de ochtend op oudejaarsdag waren Dick en Albert bij sluiscomplex Weurt waar zij de sluiswachter spraken over de omstandigheden. 'Op lokaal niveau is het altijd handig om iemand hierover te spreken, want wij weten hier minder van.' Zo kreeg het pompenteam inzicht in de problemen. Dick vertelt: 'We hebben grondig uitgezocht hoe we de pompen in de sluis kunnen plaatsen. Het is mogelijk maar dit kost veel energie en tijd omdat er behoorlijke hoogtes overbrugd moeten worden.'

Met de hulp van de aannemer stond maandagavond alles klaar voor de zware operatie

Uiteindelijk ging het pompenteam kijken bij het sluiskolk in Heumen. Dit bleek een schot in de roos te zijn: de locatie was perfect voor de gigantische pompen. De pompenspecialist vertelt dat hij alle spullen in huis heeft om de pompen neer te zetten. 'Alleen in dit geval moesten wij pontons inhuren.' Dit is een drijvend platform waarop zwaar materieel opgesteld kan worden. 'Het was nog even lastig een aannemer op oudejaarsavond te bereiken.' Met de hulp van de aannemer stond maandagavond alles klaar voor de zware operatie. 'Beide pompen leveren samen een capaciteit van 10.000 m3/uur, oftewel 2800 l/sec.' Dick vervolgt: 'Woensdagmorgen kwam er een nieuw verzoek vanuit de regio voor een 3e pomp. Het water is vanaf maandagavond nu zo'n 12 cm per etmaal gestegen.'

Historisch

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 20 mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van een dreigende maatschappelijke ontwrichting als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van dreigende watertekorten. Na de watersnoodramp in 1953 zijn plannen gemaakt om zulke rampen in de toekomst te voorkomen.

Dagen niet thuis

Vanaf maandag 2 januari zit Dick samen met zijn collega Albert Kloeze in een hotel vlakbij Heumen. Het is belangrijk dat het team snel ter plaatse is bij de pompen in Heumen. 'We moeten iedere dag de pompen inspecteren om te kijken of alles nog goed gaat, maar daarbij ook letten op de stand van het water.' Na al het harde werk en nachtelijke uren stijgt het waterpeil van het Maas-Waalkanaal.