Ketelmeer

Ketelmeer

Het Ketelmeer is een randmeer in Nederland en ligt in de provincies Flevoland en Overijssel. De IJssel, het Zwarte Water en het Vossemeer komen erop uit. Het Ketelmeer mondt vervolgens uit op het IJsselmeer.

Kenmerken Ketelmeer

Projecten op het Ketelmeer

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones aan in het Ketelmeer en Zwarte Meer, zodat de visstand verbetert.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Ketelmeer

  • Het Ketelmeer is ontstaan in 1956 bij de inpoldering van Oost-Flevoland.
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Vossemeer en Wolderwijd maakt het deel uit van het watergebied de Randmeren.
  • Randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.
  • Het Ketelmeer is deel van de recreatieve Randmerenroute.