Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal.

Kenmerken

Belangrijke pijler

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland, de belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam voor de beroepsvaart.

Projecten op de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Door het vervangen van bruggen, verdieping en verbreding wordt de vaarweg vlot en veilig gemaakt voor schepen van CEMT klasse Va, vierlaagse containervaart en beperkt tweebaksduwvaart. Zo ontstaat meer ruimte voor de grotere schepen en is de weg vrij voor meer transport over water.
Eemskanaal: vervangen damwanden

De dijk langs het Eemskanaal wordt versterkt. We plaatsen damwanden, zodat de dijk veilig is. Hierdoor beschermen we de omgeving en zorgen we voor een goede doorstroming.

Aanlegprogramma hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Rijkswaterstaat maakt de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl breder en dieper zodat grotere Va-schepen veilig en vlot kunnen passeren.

Interessante feiten

  • Over de diverse kanalen van hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl lopen 32 bruggen.
  • Ook liggen er 5 sluizen: sluis Lemmer, sluis Terherne, sluis Gaarkeuken, de Oostersluis en sluis Delfzijl.
  • Sinds 1 januari 2014 zijn het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal van de provincies Fryslân en Groningen overgedragen aan het Rijk. Rijkswaterstaat is nu eigenaar van de kanalen en beheert de vaarweg.
  • Wil je mooie verhalen lezen over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl? Kijk dan op de website Varen op Verhalen.

Nieuws over de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Naar al het nieuws