Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal.

Kenmerken

Projecten op de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Interessante feiten

  • Over de diverse kanalen van hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl lopen 32 bruggen.
  • Ook liggen er 4 sluizen: sluis Lemmer, sluis Gaarkeuken, de Oostersluis en sluis Delfzijl.
  • Sinds 1 januari 2014 zijn het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal van de provincies Fryslân en Groningen overgedragen aan het Rijk. Rijkswaterstaat is nu eigenaar van de kanalen en beheert de vaarweg.
  • Rijkswaterstaat werkt de komende jaren nog nauw samen met de provincies Fryslân en Groningen. Onder verantwoordelijkheid van het Rijk bedienen de provincies de bruggen en sluizen in de kanalen.
Sluiscomplex bij Delfzijl

Nieuws

Meer nieuws