Hollandsche IJssel

Hollandsche IJssel

De rivier de Hollandsche IJssel loopt van Gouda tot Krimpen aan den IJssel. De Hollandsche IJssel ligt midden in het natuurgebied het Groene Hart.

Kenmerken

  • Lengte: 20 km
  • Breedte: 50 tot 100 m
  • Diepte: -4,50 tot -4,00 NAP

Projecten op de Hollandsche IJssel

Interessante feiten

  • De Hollandsche IJssel was oorspronkelijk een zijtak van de Lek, maar die arm is in 1285 afgesloten met een dam.
  • Tot aan de Waaiersluis in Gouda staat de rivier onder invloed van het getij. Ten oosten van die sluis ligt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, die niet in beheer is van Rijkswaterstaat.
  • Eeuwenlang bedreigde de rivier omwonenden met overstromingen. Na de watersnoodramp van 1953 is in het kader van het Deltaplan de stormvloedkering gebouwd.

Bijzondere objecten

De stormvloedkering Hollandsche IJssel in Krimpen aan den IJssel is het eerste Deltawerk in Nederland. Deze kering is in 1958 geopend.

Gerelateerde onderwerpen