Eemskanaal

Eemskanaal

Het Eemskanaal is, samen met het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal, onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl.

Kenmerken

Interessante feiten

  • Over de diverse kanalen van hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl lopen 28 bruggen.
  • Ook liggen er 4 sluizen: sluis Lemmer, sluis Gaarkeuken, de Oostersluis en sluis Delfzijl.
  • Sinds 1 januari 2014 zijn het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal van de provincies Fryslân en Groningen overgedragen aan het Rijk. Rijkswaterstaat is nu eigenaar van de kanalen en beheert de vaarweg.
  • Rijkswaterstaat blijft de komende 5 à 10 jaar nog nauw samenwerken met de provincies Fryslân en Groningen. Onder verantwoordelijkheid van het Rijk bedienen de provincies de bruggen en sluizen in de kanalen.

Oostersluis

Sluis Delfzijl

Stuur door