Eemskanaal

Eemskanaal

Het Eemskanaal is, samen met het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal, onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl.

Kenmerken Eemskanaal

  • Lengte: 26,4 km
  • Breedte: 60 m
  • Diepte: -5,80 tot -5,20 KP

Projecten op het Eemskanaal

Eemskanaal: vervangen damwanden

De dijk langs het Eemskanaal wordt versterkt. We plaatsen damwanden, zodat de dijk veilig is. Hierdoor beschermen we de omgeving en zorgen we voor een goede doorstroming.

Feiten over het Eemskanaal

  • Over het Eemskanaal liggen 7 bruggen.
  • In het kanaal ligt 1 sluis (Zeesluis Farmsum).
  • Sinds 1 januari 2014 is het Eemskanaal van de provincie Groningen overgedragen aan het Rijk. Rijkswaterstaat is nu eigenaar van het kanaal en beheert de vaarweg.
  • Het Eemskanaal verbindt de stad Groningen met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1963 verbreed.
  • Het Eemskanaal is een belangrijke scheepvaartverbinding en is tegelijk de belangrijkste waterafvoer van het noordoosten van Drenthe. Tenslotte is het kanaal erg belangrijk voor de scheepsbouwindustrie in het gebied rond Hoogezand-Sappemeer.
  • In 1958 is bij Delfzijl de verbinding van het Eemskanaal met open zee vervangen. De oude verbinding wordt sindsdien alleen gebruikt voor het afwateren. De scheepvaart gebruikt de nieuwe verbinding. De nieuwe verbinding sluit ook aan op het Eemskanaal. In 1958 werd ook de Oosterhornhaven aangelegd. Daar bevindt zich nu het grootste industrieterrein van Delfzijl.
  • Wil je mooie verhalen lezen over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl? Kijk dan op de website Varen op Verhalen.

Het Eemskanaal