Eems

De Eems is een Duitse rivier die in Noordoost-Nederland in de zeearm de Dollard uitmondt.

Kenmerken Eems

Projecten op de Eems

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

Rijkswaterstaat verruimt de vaarweg Eemshaven-Noordzee, zodat ook grotere schepen de Eemshaven kunnen bereiken.