Drontermeer

Drontermeer

Het Drontermeer is een langgerekt en ondiep randmeer aan de noordoostkant van Flevoland tussen Kampen en Elburg.

Kenmerken Drontermeer

  • Lengte: 10 km
  • Breedte: tussen 200 m en 1 km
  • Diepte: -3,00 NAP

Projecten op het Drontermeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Drontermeer

  • Het meer is in 1956 ontstaan door de inpoldering van oostelijk Flevoland.
  • Samen met het Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Vossemeer en Nuldernauw maakt het deel uit van de randmeren.
  • In het Drontermeer liggen 3 eilanden: De Eekt, Abbert en Reve.