Projecten per vaarweg

Er zijn 3 projecten gevonden voor "nieuwe maas"

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Rijkswaterstaat richt de oevers van getijdenpark Maashaven bij de Nieuwe Maas opnieuw in. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

We zorgen met de aanleg van getijdenparken voor een betere leefomgeving voor dieren en planten en meer waterveiligheid.

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

De gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat werken samen bij de aanleg van het getijdenpark in de Wilhelminahaven. Zo verbeteren ze de waterkwaliteit en de leefbaarheid.

Onderliggende pagina's