Projecten per vaarweg

Er zijn 4 projecten gevonden voor "Waal"

Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

We leggen een nieuwe overnachtingshaven aan bij Spijk, zodat schippers op de Waal voldoende kunnen rusten. Zo zorgen voor een veilige scheepvaart.

Waal: renovatie Waalbrug

De Waalbrug in Nijmegen is een belangrijke schakel voor lokaal en regionaal verkeer. We renoveren de Waalbrug, zodat het verkeer ook in de toekomt vlot en veilig over de brug kan.

Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Om overstromingen te voorkomen verlaagt Rijkswaterstaat de waterstand van de Waal, bijvoorbeeld door de aanleg van extra geulen.

Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Om overstromingen te voorkomen, verlagen we de waterstand van de Waal door middel van een nevengeul.