Projecten per vaarweg

Er zijn 6 projecten gevonden voor "Maas"

Maas: verruiming vaarweg traject Venlo

Rijkswaterstaat verbreedt de vaarroute op de Maas ter hoogte van Venlo. Hierdoor is de Maasroute geschikt voor grotere schepen.

Maas: herstellen beekmondingen

Rijkswaterstaat legt vistrappen aan en creëert natuurlijker oevers voor een visvriendelijke Maas.

Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Rijkswaterstaat zorgt voor natuurlijke oevers langs de Maas, zodat de waterkwaliteit en leefomgeving verbeteren.

Maas: hoogwatergeulen bij Lomm en Well-Aijen

Voor een betere rivierwaterafvoer legt Rijkswaterstaat bij Lomm en Well-Aijen hoogwatergeulen aan.

Maas: verruiming Julianakanaal

Rijkswaterstaat verruimt en verdiept het Julianakanaal tussen Limmel en Maasbracht en maakt het kanaal zo bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Maas: aanleg nieuwe keersluis Limmel

Rijkswaterstaat vervangt de 80 jaar oude keerschutsluis Limmel in het Julianakanaal en verbetert zo de doorstroming van de scheepvaart.