Projecten per vaarweg

Er zijn 4 projecten gevonden voor "IJsselmeer"

IJsselmeer: bescherming waterwinning Andijk

De waterkwaliteit van het IJsselmeer bij Andijk wordt bedreigd door verzilting en de toename van microverontreinigingen. We pakken deze bedreigingen aan.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

IJsselmeer: versterking Houtribdijk

Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk, zodat die voor de komende 50 jaar weer stevig genoeg is om hele zware stormen te weerstaan.

Project Afsluitdijk

Rijkswaterstaat geeft de Afsluitdijk een opknapbeurt. We maken de dijk overslagbestendig, plaatsen pompen en maken de sluizen sterker.