Projecten per vaarweg

Er zijn 5 projecten gevonden voor "Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl"

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg. Daarom doen we doen onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

We renoveren vanaf medio 2023 de kanalen binnen de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Paddepoelsterbrug

We vervangen de aangevaren Paddepoelsterbrug door een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug, verbreden de vaarweg en zoeken naar een structurele oplossing.

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

De dijk langs het Eemskanaal wordt versterkt. We plaatsen damwanden, zodat de dijk veilig is. Hierdoor beschermen we de omgeving en zorgen we voor een goede doorstroming.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat maakt de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl breder en dieper zodat grotere Va-schepen veilig en vlot kunnen passeren.