Scheepvaart

Scheepvaart

Actuele berichtgeving

Recreatievaart

Clickable recreatievaart 640x350 Naar recreatievaart

Bij mooi weer gaan veel recreanten het water op. Bekijk de informatiepagina Recreatievaart voor onder andere tips voor veilig varen, informatie over stewards op de sluizen en veilig zwemmen in open water.

Wetten en regels

De scheepvaart moet voldoen aan allerlei wetten en regels, waarvan de Scheepvaartverkeerswet de basis is. Zo is er bijvoorbeeld het afvalstoffenverdrag. Ook gelden er regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en zijn soms vergunningen nodig voor activiteiten op vaarwegen.

Verkeersmanagement

Vlot en veilig verkeer op zee

Clickable vlot en veilig 640x350 Naar verkeersmanagement
In Nederland zorgen we met verschillende vormen van verkeersmanagement voor vlot en veilig verkeer op het water. Rijkswaterstaat zorgt onder meer voor de plaatsing en onderhoud van vaarwegmarkeringen, zoals lichtboeien, bakens en tonnen. Zo kunnen schippers veilig hun weg vinden.