Wilhelminakanaal: verbreding, verdieping en nieuwe sluis

Wilhelminakanaal: verbreding, verdieping en nieuwe sluis

Waarom

  • Het Wilhelminakanaal bij Tilburg is te smal voor grote binnenvaartschepen.
  • Door het kanaal te verbreden, is Brabant beter bereikbaar over het water. Dit biedt economische kansen voor Tilburg.
  • Binnenvaartschepen kunnen veel meer vervoeren dan vrachtwagens, waardoor minder transport nodig is. Dit is goed voor het milieu en vermindert files.

Alle doelen en resultaten

Hoe

6 km
Over deze lengte verbreden en verdiepen we het kanaal
2 nieuwe sluizen vervangen de oude sluizen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal veroorzaken overlast voor omwonenden en de scheepvaart. Rijkswaterstaat doet er alles aan om deze hinder te beperken.

Hinder voor omwonenden

Met name fietsverkeer kan langs het kanaal hinder ondervinden. Voor wegverkeer is er weinig tot geen overlast, omdat we de bruggen en viaducten niet vervangen.

Wanneer

Gereed: onbekend

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met het fietspad langs het kanaal?

Het huidige fietspad ligt deels op de plek waar straks het verbrede kanaal komt. Daar waar we het fietspad verleggen, komt een hoogwaardige fietsroute terug. Tijdens de bouw kan een tijdelijke omlegging noodzakelijk zijn.

Hoe lang en wanneer is het fietspad afgesloten?

Het grootste gedeelte van het fietspad blijft lange tijd beschikbaar. Maar het deel tussen de Dongenseweg en sluis III is afgesloten tot medio 2015. Het gedeelte tussen de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en sluis II is de tweede helft van 2015 dicht. Het is nog onduidelijk wanneer het gedeelte tussen de sluis III en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg dicht gaat.

Toon alle vragen

Op de hoogte blijven

Abonneren op nieuwsbrief

Volg dit project op social media