01 Doelen en resultaten

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is te smal voor grote binnenvaartschepen, waardoor bedrijven langs het water niet optimaal bereikbaar zijn. Door de opwaardering van het kanaal, de bouw van de nieuwe Sluis III en door Sluis II groter te maken, wordt Brabant beter bereikbaar. Dit zorgt voor meer economische bedrijvigheid in het gebied.

Nieuwe Sluis III

Naast de monumentale Sluis III is een nieuwe Sluis III gebouwd (ingebruikname oktober 2017). Komende jaren wordt de voorhaven benedenstrooms van Sluis III nog aangepast. Ook zal het gemaal met waterkrachtcentrale afgebouwd worden.

De nieuwe Sluis III bevat de grootste composiet sluisdeuren van de wereld, met een afmeting van 6,2 m bij 12,5 m. Composiet is sterk, licht, onderhoudsarm en eenvoudig te plaatsen. De verbreding van het Wilhelminakanaal is het derde project waarbij we dit duurzame materiaal gebruiken. De oude Sluis III stamt uit 1921 en blijft als monument bestaan, met de functie van waterkering. Ten oosten is een zwaaikom aangelegd, waar klasse IV-schepen kunnen keren.

Herbouw Sluis II

Sluis II wordt herbouwd om deze ook geschikt te maken voor klasse IV-binnenvaartschepen. Dat type schip is 80 tot 105 m lang en 9,5 m breed. Ter vergelijking: momenteel is Sluis II toegankelijk voor schepen tot en met klasse II. Klasse II-schepen zijn 50-55 m lang en 6,6 m breed. 

De sluis wordt herbouwd in de directe omgeving van de huidige sluis. De precieze ligging van de nieuwe sluis (gelijk aan de huidige ligging, of een kleine verschuiving naar het zuiden en/of oosten) is nog niet bekend. Om te bepalen wat de meest gunstige ligging is, wordt onder andere gekeken naar de realisatietijd, stremmingen tijdens de bouw en effecten op de omgeving. Het ontwerp wordt komende tijd verder uitgewerkt.

In de oorspronkelijke plannen voor het opwaarderen van het Wilhelminakanaal zou door de sloop van Sluis II het kanaalpeil met 2,55 m dalen. Het Rijk heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de bodem en mogelijk alternatieve oplossingen om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen herbouw van Sluis II of een andere (laagwaterpeil)oplossing. Uit aanvullend onderzoek bleek dat bij uitvoering van de werkzaamheden volgens de originele plannen, de grondwaterstanddaling ongunstiger zou kunnen zijn dan in het verleden is berekend. Daarom is er gekozen voor de herbouw van Sluis II.