Doelen en resultaten

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is te smal voor grote binnenvaartschepen, waardoor bedrijven langs het water niet optimaal bereikbaar zijn. Door de opwaardering van het kanaal, de bouw van de nieuwe Sluis III en door Sluis II groter te maken, wordt Brabant beter bereikbaar. Dit zorgt voor meer economische bedrijvigheid in het gebied.

Nieuwe Sluis III

Naast de monumentale Sluis III is een nieuwe Sluis III gebouwd (ingebruikname oktober 2017). Komende jaren passen we de voorhaven benedenstrooms van Sluis III nog aan. Ook volgt de afbouw van het gemaal met waterkrachtcentrale.

De nieuwe Sluis III heeft de grootste composiet sluisdeuren van de wereld, met een afmeting van 6,2 m bij 12,5 m. Composiet is sterk, licht, onderhoudsarm en makkelijk te plaatsen. De verbreding van het Wilhelminakanaal is het 3e project waarbij we dit duurzame materiaal gebruiken. 

De oude Sluis III stamt uit 1921 en blijft als monument bestaan, met de functie van waterkering. Ten oosten is een zwaaikom aangelegd, waar klasse IV-schepen kunnen keren.

Herbouw Sluis II

We herbouwen Sluis II om deze ook geschikt te maken voor klasse IV-binnenvaartschepen. Dat type schip is 80 tot 105 m lang en 9,5 m breed. Ter vergelijking: op dit moment is Sluis II te gebruiken voor schepen tot en met klasse II. Klasse II-schepen zijn 50-55 m lang en 6,6 m breed.

Herbouw van de sluis gebeurt in de directe omgeving van de huidige sluis. De precieze ligging van de nieuwe sluis (gelijk aan de huidige ligging, of een kleine verschuiving naar het zuiden en/of oosten) is nog niet bekend. Om te bepalen wat de meest gunstige ligging is, kijken we onder andere naar de realisatietijd, stremmingen tijdens de bouw en effecten op de omgeving. Het verder uitwerken van het ontwerp volgt de komende tijd.

In de oorspronkelijke plannen voor het opwaarderen van het Wilhelminakanaal zou door de sloop van Sluis II het kanaalpeil met 2,55 m dalen. Het Rijk heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de bodem en mogelijk alternatieve oplossingen om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen herbouw van Sluis II of een andere (laagwaterpeil)oplossing. 

Uit aanvullend onderzoek bleek dat bij uitvoering van de werkzaamheden volgens de originele plannen, de grondwaterstanddaling ongunstiger zou kunnen zijn, dan uit een berekening in het verleden naar voren kwam. Daarom viel de keuze op herbouw van Sluis II.