Doelen en resultaten

Het wad onder Ameland wordt hoger en droger. De Waddenzee voert bij vloed meer zand en slib aan dan dat de zee bij eb afvoert. De afgelopen decennia is de zeebodem onder het eiland met enkele millimeters per jaar gestegen.

Bij Holwerd is er beperkte stroming ten oosten van de veerdam (het wantij), waardoor slib naar de bodem zinkt. Ook groeien de kwelders flink de zee in, waardoor de Waddenzee steeds minder ruimte krijgt.

Maatregelen bereikbaarheid Ameland

De veerdienst Holwerd-Ameland, die ruim 600.000 passagiers per jaar vervoert, heeft mede door deze natuurlijke processen te maken met veel vertragingen. Om het Waddeneiland goed bereikbaar te houden, hebben we samen met de gemeente Ameland en rederij Wagenborg Passagiersdiensten maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van de veerdienst te verbeteren:

  • Rijkswaterstaat heeft een bochtafsnijding naar de Vloedgeul gerealiseerd. Hierdoor is er minder vaartijd en is er minder baggeronderhoud nodig. Ook hebben we de haalbaarheid van een tweede bochtafsnijding (de Reegeul) onderzocht. Dit bleek echter niet mogelijk.
  • Daarnaast optimaliseren we het baggeronderhoud in de vaargeul.
  • Rederij Wagenborg heeft inmiddels gezorgd dat er 30 minuten inlooptijd is in de dienstregeling tussen de middag, zodat in de ochtend ontstane vertragingen niet doorwerken naar de middag.
  • Ook heeft de rederij gezorgd voor een sneldienst tussen Holwerd en Ameland.
  • Het in- en uitladen van goederen en personen heeft Wagenborg geoptimaliseerd.

Toekomst bereikbaarheid Ameland

Daarnaast kijken we samen naar de toekomst. In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelden Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân samen met de omgeving kansrijke vervoersoplossingen voor een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van Ameland met de vaste wal.

Dit resulteerde in 3 nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Een brug, een ‘upgrade’ van Holwerd, of een nieuwe vertreklocatie. De minister heeft inmiddels besloten dat een brug niet verder onderzocht hoeft te worden. Daarom richt de verkenning zich nu op het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem of het verplaatsen van de vertrek- en/of aankomstlocatie.

Meer informatie hierover vindt u in de brief en bijbehorende stukken die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.