Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u alle informatie over de planning en aanpak van het project Dijkversterking Vlieland.

Gereed: november 2021
September 2017 - oktober 2017 Onderzoeken omgeving
September 2017 – december 2018 Meedenkavonden voor omwonenden en belanghebbenden en opstellen voorkeursalternatief
Januari 2019 - maart 2019 Besluitvorming voorkeursoplossing
April 2019 – februari 2020 Uitwerking van de plannen en doorlopen van de juridische procedures
Februari 2020 - november 2021 Voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking Vlieland

Planningsfase dijkversterking Vlieland

Het project dijkversterking Vlieland begint met een zogeheten verkenning. In deze eerste fase worden, in samenspraak met de omgeving, richtingen onderzocht om te komen tot de beste oplossing voor de dijkversterking.

Na de verkenningsfase start de planstudiefase waarin de mogelijkheid is voor het indienen van zienswijzen. De kosten zijn nog onbekend en zullen afhangen van de gekozen oplossing. Dit project valt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en is een samenwerking van Rijkswaterstaat met waterschap Fryslân, gemeente Vlieland en provincie Fryslân.