Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u alle informatie over de planning en aanpak van het project Dijkversterking Vlieland.

De dijkversterking van Vlieland is vertraagd door de stikstofuitspraak van de Raad van State. We verwachten dat het project één tot drie jaar vertraging oploopt.

Gereed: september 2022/2023/2024
September 2017 - oktober 2017 Onderzoeken omgeving
September 2017 – december 2018 Meedenkavonden voor omwonenden en belanghebbenden en opstellen voorkeursalternatief
Januari 2019 - maart 2019 Besluitvorming voorkeursoplossing
April 2019 – februari 2020 Uitwerking van de plannen en doorlopen van de juridische procedures
Februari 2020 - november 2021 Voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking Vlieland

Planningsfase dijkversterking Vlieland

Het project Dijkversterking Vlieland is gestart met een zogeheten verkenning. In samenspraak met de omgeving is er een voorkeursalternatief opgesteld. De minister heeft hier begin 2019 ook haar akkoord op gegeven.

Het project bevindt zich nu in de planstudiefase. In deze fase worden de vergunningen opgesteld en ingediend. Dit is ook de fase waarin de mogelijkheid is voor het indienen van zienswijzen.

Indien alle vergunningen zijn afgegeven, gaat het project over naar de voorbereidingsfase waarin de definitieve tekeningen worden gemaakt en we een aannemer inhuren.