Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waarom

  • De Omringdijk op Vlieland beschermt het eiland tegen de zee.
  • Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Bij extreme stormen kunnen de stenen uit de dijk slaan en kan er een gat ontstaan.
  • Daarom wordt de dijk versterkt, waarbij we rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar
  • De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Alle doelen en resultaten

Hoe

dijkversterking over een lengte van 1 km

De minister publiceerde recent een lijst met projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State zijn vertraagd. De dijkversterking van Vlieland is 1 van deze projecten. De minister verwacht dat de vertraging 1 tot 3 jaar zal zijn.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De dijkversterking is vertraagd. Zodra de uitvoering begonnen is, is er mogelijk hinder voor omwonenden en recreanten. Op deze pagina leest u hier dan de laatste informatie over.

Wanneer?

Gereed: september 2022/2023/2024
Februari 2020 - november 2021 Voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking Vlieland

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma op landelijk niveau samen met waterschappen om op 88 plekken waterkeringen te versterken. Waterschap Fryslân werkt bijvoorbeeld aan de Lauwersmeerdijk. Ook zijn er diverse projecten langs de vaste lands kust van de Waddenzee, waaronder een grote dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest. 

Contact

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn met enige regelmaat aanwezig op het eiland om uw vragen te beantwoorden. Houd de nieuwsbrief, website of lokale krant in de gaten voor de data en locatie. Het eerstvolgende contactmoment is op 23 januari 2020. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u binnenlopen bij het Oude Raadhuis om vragen te stellen of een toelichting te krijgen. Wilt u eerder een antwoord of heeft u een opmerking of suggestie? Vul dan het contactformulier Dijkversterking Vlieland in.