Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waarom

  • De Omringdijk op Vlieland beschermt het eiland tegen de zee.
  • Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Bij extreme stormen kunnen de stenen uit de dijk slaan en kan er een gat ontstaan.
  • Daarom wordt de dijk versterkt, waarbij we rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar
  • De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Alle doelen en resultaten

Hoe

dijkversterking over een lengte van 1 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is (nog) geen hinder bekend. De dijkversterking op Vlieland bevindt zich in de verkenningsfase. Mogelijk is er bij de werkzaamheden wel sprake van hinder voor omwonenden en recreanten.

Wanneer?

Gereed: juli 2021
Oktober 2018 - november 2018 Besluitvorming voorkeursoplossing
November 2018 – februari 2020 Uitwerking van de plannen en doorlopen van de juridische procedures
Februari 2020 – juli 2021 Uitvoering van de dijkversterking Vlieland

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Welk dijkontwerp heeft de voorkeur?

Uit het verkenningstraject is het ontwerp met een golfmuur, een nieuwe berm op het buitentalud en zetsteen op het buitentalud, als beste manier om de dijk te versterken naar voren gekomen.

Wanneer is de nu gekozen oplossing voor de dijkversterking definitief?

Na de verkenningsfase start de planstudiefase waarin de mogelijkheid is voor het indienen van zienswijzen. Vervolgens maakt de minister een besluit.

Bekijk alle vragen

Nieuws

Meer nieuws

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de voortgang in het project Dijkversterking Vlieland? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Vlieland.

Om omwonenden en belanghebbenden op de hoogte te houden, zijn er een aantal dijkavonden. De eerstvolgende bijeenkomst is op 8 maart in Badhotel Bruin op Vlieland.