Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het eiland Vlieland ligt tussen de Noordzee en Waddenzee. Om het eiland te beschermen tegen overstromingen versterken we de komende tijd de Omringdijk aan de zuidkant van het eiland. Zo houden we Vlieland veilig, nu en in de toekomst.

Het project Dijkversterking Vlieland is naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State waarschijnlijk 1 tot 3 jaar vertraagd.

Versterking dijk Vlieland

De Waddenzeedijk beschermt Vlieland tegen de zee. Deze dijk is bestand tegen flinke stormen, maar voldoet niet meer aan de landelijke veiligheidsnormen, waarin we rekening houden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Hoe we dit precies aanpakken, wordt in de verkenningsfase en in overleg met omwonenden en belanghebbenden bepaald. Naast de dijk, nemen we ook de opening aan het begin van het dorp Oost-Vlieland (de coupure) in het onderzoek mee. 

De dijk van Vlieland grenst aan de Waddenzee, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Dit betekent dat we naast de belangen van de bewoners ons ook moeten houden aan de afspraken in het kader van Natura2000. Daarnaast wordt de waterkering op Vlieland intensief gebruikt door recreanten en is de dijk bepalend voor het aangezicht van het eiland. Deze aspecten worden besproken en afgewogen in het ontwerpproces.

Aandacht voor recreatie, natuur en archeologie

Bij het versterken van de dijk houden we rekening met recreatie, natuur en archeologie. Het streven is om de recreatieve functie van de dijk, namelijk wandelen en fietsen, te behouden. Daarnaast kijken we bij de oplossingsrichtingen naar de beste oplossingen voor de bescherming van de dieren in het gebied. Het streven is om negatieve effecten op het Natura2000-gebied te minimaliseren. We willen geen negatieve effecten op archeologische en cultuurhistorische waarden veroorzaken.