02 Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Werkzaamheden uitvoeren aan een cruciale verbinding zoals Waalbrug Nijmegen betekent onvermijdelijk verkeershinder. Lees op deze pagina meer over de hinder en maatregelen.

Verkeershinder renovatie Waalbrug Nijmegen

Op de Waalbrug gelden tijdens de afronding van de renovatie tot medio maart 2021 de volgende beperkende verkeersmaatregelen:

  • Hoogtebeperking voertuigen (maximale hoogte voertuigen: 3,10 m).
  • Gewichtsbeperking voertuigen (maximaal gewicht: 3,5 ton).
  • Tijdens de renovatie kunnen vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer geen gebruikmaken van de Waalbrug.
  • Vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer worden omgeleid via de Oversteek en de A50.
  • Er komen nog enkele weekend- en nachtafsluitingen. Tijdens deze weekend- en nachtafsluitingen is de brug alleen toegankelijk voor (brom)fietsers, voetgangers en hulpdiensten.
  • Fietsers stad in én uit maken geregeld gebruik van 1 van beide fietspaden.
  • Tijdens weekend- en nachtafsluitingen is de brug ook afgesloten voor OV-bussen (deze worden omgeleid via de Oversteek en de A50).

Welk verkeer kan wel gewoon gebruikmaken van de Waalbrug?

  • Tijdens de renovatie kunnen personenauto’s, OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers de brug blijven gebruiken. 
  • OV-bussen en hulpdiensten kunnen tijdens de renovatie en ook in de definitieve situatie (wanneer er geen aparte busbaan meer is) met voorrang invoegen op de brug.

Bereikbaarheid Nijmegen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden was een belangrijk aandachtspunt voor Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Team Waalbrug en de gemeente Nijmegen. De gemeente heeft verschillende kruispunten en wegen in de stad aangepast voor een situatie met minder rijstroken op de Waalbrug.