02 Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Werkzaamheden uitvoeren aan een cruciale verbinding zoals Waalbrug Nijmegen betekent onvermijdelijk verkeershinder. Lees op deze pagina meer over de hinder en maatregelen.

Verkeershinder renovatie Waalbrug Nijmegen

Op de Waalbrug gelden tijdens de renovatie de volgende beperkende verkeersmaatregelen:

  • Tijdens het vervangen van het betondek is er maar 1 rijstrook stad in en 1 rijstrook stad uit beschikbaar.
  • Hoogtebeperking voertuigen (maximale hoogte voertuigen: 3.10 m).
  • Gewichtsbeperking voertuigen (maximaal gewicht: 3.5 ton).
  • Tijdens de gehele renovatie kunnen vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer geen gebruikmaken van de Waalbrug.
  • Vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer worden omgeleid via de Oversteek en de A50.
  • Er komen enkele weekend- en nachtafsluitingen. Tijdens deze weekend- en nachtafsluitingen is de brug alleen toegankelijk voor (brom)fietsers, voetgangers en hulpdiensten.
  • In de nachten maken fietsers stad in én uit geregeld gebruik van het westelijke fietspad.
  • Tijdens weekend- en nachtafsluitingen is de brug ook afgesloten voor OV-bussen (deze worden omgeleid via de Oversteek en de A50).

Welk verkeer kan wel gewoon gebruikmaken van de Waalbrug?

  • Tijdens de renovatie kunnen personenauto’s, OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers de brug blijven gebruiken. Tijdens het vervangen van het betondek is er voor personenauto's en OV-bussen maar 1 rijstrook stad in en 1 rijstrook stad uit beschikbaar.
  • OV-bussen en hulpdiensten kunnen tijdens de renovatie en ook in de definitieve situatie (wanneer er geen aparte busbaan meer is) met voorrang invoegen op de brug.

Bereikbaarheid Nijmegen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden blijft een belangrijk aandachtspunt voor Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Team Waalbrug en de gemeente Nijmegen. De gemeente heeft verschillende kruispunten en wegen in de stad al aangepast voor een situatie met 2x1 rijstroken op de Waalbrug. Daarnaast zet de gemeente een extra programma SLIMspitsen in, waarbij automobilisten worden gemotiveerd om op andere wijze te reizen.