01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Waalbrug in Nijmegen was na 80 jaar toe aan renovatie. De werkzaamheden zijn gestart in 2019. De renovatie zorgt ervoor dat het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig over de brug rijdt.

Werkzaamheden Waalbrug

We hebben het betonnen rijdek, waar het gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt, volledig vervangen. Verder heeft Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is de constructie van de brug hersteld en verstevigd. Gemeente Nijmegen heeft de renovatie onder andere benut om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven voor het herinrichten van het fietspad aan de westzijde van de brug.

Veiligheidsmaatregelen chroom-6

In de verf van de Waalbrug is chroom-6 aangetroffen. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen om te zorgen dat er tijdens de renovatie geen risico’s waren voor medewerkers, weggebruikers en omgeving. De werkzaamheden waarbij zware metalen vrij konden komen, zijn uitgevoerd in een werktent, zodat omgeving en weggebruikers hieraan niet werden blootgesteld. Medewerkers gebruikten persoonlijke beschermingsmiddelen. Wilt u meer weten over chroom-6 en hoe Rijkswaterstaat ermee omgaat? Bekijk dan de pagina Rijkswaterstaat en chroom-6.

Belangrijke verbinding tussen Arnhem en Nijmegen

er rijden dagelijks 45.000 - 50.000 voertuigen en 5000 fietsers over de brug

De brug verbindt het centrum van Nijmegen met Lent. De brug is een belangrijke verbinding in de weg tussen Arnhem en Nijmegen.

Samenwerking Rijkswaterstaat en gemeente

Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen werken samen aan het onderhoud van de brug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar en de gemeente Nijmegen vanuit haar verantwoordelijkheid als beheerder van de weg over de brug (N325).

Geschiedenis van de Waalbrug

De Waalbrug is op 16 juni 1936 door Koningin Wilhelmina geopend voor het verkeer. De hoofdoverspanning, 244,1 m lang, was destijds de grootste van Europa. De brug was tot de opening van de Oversteek in november 2013 de enige brug voor het onderliggend wegennet in de regio. Met de opening van de Oversteek werd de Waalbrug ontlast. In 1993 werd de busbaan aan de brug toegevoegd.