01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Waalbrug in Nijmegen is na 80 jaar toe aan renovatie. De werkzaamheden starten in 2019. De renovatie zorgt ervoor dat het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig over de brug rijdt.

Werkzaamheden Waalbrug

We vervangen het betonnen rijdek, waar het gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt, volledig. Verder voert Rijkswaterstaat onderhouds- en schilderwerkzaamheden uit en herstellen en verstevigen we de constructie van de brug. Gemeente Nijmegen benut de renovatie onder andere om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven voor het herinrichten van het fietspad aan de westzijde van de brug. En om wensen met betrekking tot verlichting, aanlichting en leuningen te realiseren. De brug wordt op het gebied van vormgeving zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Veiligheidsmaatregelen chroom-6

In de verf van de Waalbrug is chroom-6 aangetroffen. Rijkswaterstaat en de aannemer nemen uitgebreide veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat er tijdens de renovatie geen risico’s zijn voor medewerkers, weggebruikers en omgeving. De werkzaamheden waarbij zware metalen vrij kunnen komen, worden altijd uitgevoerd in een werktent, zodat omgeving en weggebruikers hieraan niet worden blootgesteld. Medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Wilt u meer weten over chroom-6 en hoe Rijkswaterstaat ermee omgaat? Bekijk dan de pagina Rijkswaterstaat en chroom-6.

Belangrijke verbinding tussen Arnhem en Nijmegen

er rijden dagelijks 45.000 - 50.000 voertuigen en 5000 fietsers over de brug

De brug verbindt het centrum van Nijmegen met Lent. De brug is een belangrijke verbinding in de weg tussen Arnhem en Nijmegen.

Samenwerking Rijkswaterstaat en gemeente

Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen werken samen aan het onderhoud van de brug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar en de gemeente Nijmegen vanuit haar verantwoordelijkheid als beheerder van de weg over de brug (N325).

Geschiedenis van de Waalbrug

De Waalbrug is op 16 juni 1936 door Koningin Wilhelmina geopend voor het verkeer. De hoofdoverspanning, 244,1 m lang, was destijds de grootste van Europa. De brug was tot de opening van de Oversteek in november 2013 de enige brug voor het onderliggend wegennet in de regio. Met de opening van de Oversteek werd de Waalbrug ontlast. In 1993 werd de busbaan aan de brug toegevoegd.