02 Planning

Het project startte in 1998 en kwam stil te liggen tussen 2004 en 2008. De uitvoering is nu in volle gang.

Gereed: december 2019
1998 Start project
December 2004 Project komt stil te liggen
2007 Staatssecretaris VenW geeft opdracht voor doorstart
2008 Voorbereiding doorstart
Oktober - november 2009 Publicatie Startnotitie, inclusief zienswijzeprocedure
November 2009 Richtlijnen voor het MER, vastgesteld door gemeente Neerijnen
Augustus 2010 Voorkeursalternatief, vastgesteld door staatssecretaris
November - december 2010 Publicatie MER en Voorontwerp Bestemmingsplan, inclusief zienswijzeprocedure
2012

Projectbesluit over uitvoering door staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 

Bestemmingsplanprocedure, inclusief zienswijzeprocedure

2012 - 2016 Voorbereiding uitvoering
2017 - 2019 Uitvoering
28 september 2019 Officiële opening
December 2019

Afsluiting project

Deze planning is onder voorbehoud.