Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Waarom

  • Door geulen aan te leggen en de uiterwaarden te verlagen, krijgt de Waal meer ruimte en daalt de waterstand.
  • Zo beschermen we het land achter de dijken nu en in de toekomst tegen overstromingen.
  • Door nieuwe natuur aan te leggen, kunnen planten en dieren zich beter ontwikkelen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

door de herinrichting daalt de waterstand minimaal 5,5 cm
206 ha
nieuwe natuur langs de Waal

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2019
Voorjaar 2020 Formele overdracht

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Rapporten

Factsheet Heesseltsche Uiterwaarden
Factsheet Heesseltsche Uiterwaarden (oktober 2016) pdf 191 kB / oktober 2016
Beheerplan
Uitwerking van de beheervisie door Stroom, Oranjewoud en HKV (april 2011) pdf 1 MB / april 2016
Bestemmingsplan Heesseltsche uiterwaarden
Ontwerp bestemmingsplan (juni 2012) pdf 4 MB / april 2016

Alle documenten

Vraag en antwoord

Waarom legt Rijkswaterstaat een nevengeul aan?

De nevengeul voert water bij hoogwater sneller af. Daardoor daalt de waterstand bij extreem hoogwater en neemt de veiligheid toe.

Waarom is het nodig nieuwe natuur te ontwikkelen?

Voor veel planten en dieren is het belangrijk dat er aaneengesloten grote natuurgebieden zijn. Door natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden van de Waal, ontstaat een uitgebreid netwerk van natuurgebieden, het zogenoemde Nationaal Natuurnetwerk. Deze natuurgebieden blijven toegankelijk.

Toon alle vragen