03 Documenten

Rijkswaterstaat richt de Heesseltsche uiterwaarden opnieuw in om overstromingen bij hoogwater te voorkomen. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen en procedures.

Ontwerp

Factsheet Heesseltsche Uiterwaarden
Factsheet herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden pdf 191 kB / oktober 2016
Bestaande situatie Heesselt
Kaart van de huidige situatie in Heesselt pdf 1 MB / april 2016
Definitief ontwerp Heeselt
Kaart van het definitief ontwerp in Heesselt pdf 398 kB / april 2016

Rapporten

Beheerplan
Uitwerking van de beheervisie door Stroom, Oranjewoud en HKV (april 2011) pdf 1 MB / april 2016
Bestemmingsplan Heesseltsche uiterwaarden
Ontwerp bestemmingsplan (juni 2012) pdf 4 MB / april 2016
MER hoofdrapport
Milieueffectenrapportage bij de herinrichting (juni 2010) pdf 7 MB / april 2016
Reactie Rijkswaterstaat op zienswijzen startnotitie
Overzicht van zienswijzen en reacties op de maatregelen (maart 2010) pdf 263 kB / april 2016

Onderzoeken

Ecologische toets Heesseltsche uiterwaarden
Uitwerking van de beheervisie door Stroom, Oranjewoud en HKV (2008) pdf 5 MB / april 2016
Onderzoek belevingswaarden
Uitwerking van de waarden van de Heesseltsche uiterwaarden (2003) pdf 602 kB / april 2016
Archeologisch onderzoek
Bureau- en veldonderzoek in de Heesseltsche uiterwaarden (2010) pdf 3 MB / april 2016
Ruimtelijk kwaliteitskader
Studie naar landschap, kwaliteiten en ruimtelijke ontwikkeling (2010) pdf 6 MB / april 2016
Geohydrologisch onderzoek
Bureau- en veldonderzoek in de Heesseltsche uiterwaarden (2010) pdf 8 MB / april 2016
(Water)bodemonderzoek hoofdrapport
Bureau- en veldonderzoek in de Heesseltsche uiterwaarden (2010) pdf 19 MB / april 2016
Bodemonderzoek tekeningen
Plattegronden met betrekking tot bodemkwaliteit (2010) pdf 7 MB / april 2016