Waal: aanleg overnachtingshaven Spijk

Waal: aanleg overnachtingshaven Spijk

Waarom

  • Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.
  • We leggen een nieuwe overnachtingshaven met circa 50 ligplaatsen aan, zodat schippers goed kunnen uitrusten.
  • Zo zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk
±50
ligplaatsen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is mogelijk sprake van hinder. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk start naar verwachting na de zomer van 2019. De exacte planning, mate en duur van de hinder zijn bekend zodra de aannemer is geselecteerd. Veel van de werkzaamheden vinden vanaf het water plaats, zodat de hinder voor de omgeving kan worden beperkt.

Wanneer

Gereed: 2021
Najaar 2018 Start aanbesteding
Zomer 2019 Gunning/aannemer bekend
Najaar 2019 Start werkzaamheden

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

2 projecten

We realiseren niet alleen een nieuwe overnachtingshaven met circa 50 ligplaatsen in de Bijenwaard bij Spijk, we moderniseren ook de bestaande overnachtingshaven Lobith (bij Tuindorp). Deze biedt plaats aan 18 schepen. Zo heeft de binnenvaart op de rivier tussen de Duitse grens en Tiel de beschikking over een groter aantal overnachtingsplaatsen.

Nieuws

Onderliggende pagina's