Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

Waarom

  • De bijna honderd jaar oude Gerrit Krolbrug heeft het einde van de levensduur bereikt.
  • Het gebruik van de vaarweg Lemmer-Delfzijl vraagt om een andere brug.
  • We doen daarom onderzoek naar mogelijke varianten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug.
  • De nieuwe brug moet een veilige en vlotte verbinding zijn voor zowel fietsers als andere gebruikers van de brug.
  • Daarnaast moeten klasse-Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Meer doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug met vaste verbinding voor voetgangers en fietsers

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is in deze fase geen sprake van hinder. Tijdens realisatie van de brug proberen we hinder voor omwonenden en gebruikers tot het minimum te beperken.

Wanneer

Gereed: 2023
Zomer 2020

Afronden variantenstudie

Eind 2020

Gezamenlijke besluitvorming over voorkeursvariant door minister en gemeente Groningen

2021

Aanbesteden voorkeursvariant en doorlopen van juridische procedures

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's