Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

Waarom

  • De bijna 100 jaar oude Gerrit Krolbrug heeft last van storingen en de kosten van onderhoud zijn hoog.
  • Het gebruik van de vaarweg Lemmer-Delfzijl vraagt om een andere brug.
  • We doen daarom onderzoek naar mogelijke varianten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug.
  • De nieuwe brug moet een veilige en vlotte verbinding zijn voor zowel fietsers en voetgangers als andere gebruikers van de brug.
  • Daarnaast moeten klasse Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Meer doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug met vaste verbinding voor voetgangers en fietsers

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is in deze fase geen sprake van hinder. Tijdens realisatie van de brug proberen we hinder voor omwonenden en gebruikers tot het minimum te beperken.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
Volgt

De Tweede Kamer heeft op donderdag 17 december 2020 de motie Lacin c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht gehoor te geven aan de oproep van omwonenden en verschillende organisaties om de varianten voor lagere en beweegbare bruggen op te nemen als mogelijkheid voor verdere uitwerking.

De minister is zich aan het beraden op het vervolg en welke consequenties de motie heeft voor met name de lopende variantenstudie voor de Gerrit Krolbrug en de uitgangspunten die daarvoor gelden. Wanneer daar meer duidelijkheid over is zal het projectteam hierover informatie geven.

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's