Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

Waarom

  • De bijna 100 jaar oude Gerrit Krolbrug heeft last van storingen en de kosten van onderhoud zijn hoog.
  • Het gebruik van de vaarweg Lemmer-Delfzijl vraagt om een andere brug.
  • We doen daarom onderzoek naar mogelijke varianten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug.
  • De nieuwe brug moet een veilige en vlotte verbinding zijn voor zowel fietsers en voetgangers als andere gebruikers van de brug.
  • Daarnaast moeten klasse Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Meer doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug met vaste verbinding voor voetgangers en fietsers

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is in deze fase geen sprake van hinder. Tijdens realisatie van de brug proberen we hinder voor omwonenden en gebruikers tot het minimum te beperken.

Wanneer

Gereed: 2026
April 2021

Variantenstudie van het bestuurlijke voorkeursalternatief gereed

Juli 2021

Integrale voorkeursvariant inclusief voorlopig ontwerp gereed

November 2021

Besluitvormingsproces

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's