Planning

Rijkswaterstaat start een verkenning naar de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw en een haalbaarheidsstudie naar een aquaduct ter vervanging van Kootstertille en Schuilenburg. Bekijk hier de planning.

Gereed: 2026
Najaar 2019

Start samenhangende MIRT-verkenning naar de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw en een haalbaarheidsstudie naar een aquaduct ter vervanging van Kootstertille en Schuilenburg.

Najaar 2020

Voorkeursalternatief wordt voorgelegd aan de minister ter besluitvorming.

Najaar 2022

De plannen zijn uitgewerkt en de juridische besluiten zijn verleend.

Najaar 2026

De nieuwe oeververbindingen zijn gerealiseerd.

Deze planning is onder voorbehoud.

Planning en procedure

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. De verkenning is de 1e fase in een MIRT-project, hierna volgen de planuitwerkingsfase en de realisatiefase.