Programma hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl: vervangen 5 Friese bruggen

Programma Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl: vervangen 5 Friese bruggen

Waarom

  • De bruggen Spannenburg, Uitwellingerga, Oude Schouw, Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen voor een hoofvaarweg en hebben het einde van hun levensduur bereikt.
  • Nieuwe bruggen moeten ervoor zorgen dat klasse-Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.
  • Het project is onderdeel van het Programma Lemmer – Delfzijl.

Alle doelen en resultaten

Hoe

MIRT-verkenning naar Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw
haalbaarheidsstudie naar een aquaduct ter vervanging Kootstertille en Schuilenburg

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: 2026
Najaar 2019

Start samenhangende MIRT-verkenning naar de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw en een haalbaarheidsstudie naar een aquaduct ter vervanging van Kootstertille en Schuilenburg.

Najaar 2020

Voorkeursalternatief wordt voorgelegd aan de minister ter besluitvorming.

Najaar 2022

De plannen zijn uitgewerkt en de juridische besluiten zijn verleend.

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's