Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat start in het najaar van 2019 een MIRT-verkenning naar de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw. Daarnaast start Rijkswaterstaat een haalbaarheidsstudie naar een aquaduct ter vervanging van Kootstertille en Schuilenburg.

In het najaar 2020 zijn de onderzoeken afgerond en wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan de minister.

Uniforme bruggen

De nieuwe bruggen moeten ervoor zorgen dat klasse-Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Rijkswaterstaat wil de bruggen op eenzelfde manier bouwen, zodat de bruggen technisch gezien en in het gebruik zoveel mogelijk gelijk zijn. Dit scheelt in onderhoud en is prettiger voor de schipper.

Staande Mast-route

Rijkswaterstaat maakt de nieuwe bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw geschikt voor schepen met staande masten (alle 3 de bruggen behoren tot de Staande Mast-route, BRTN/Richtlijn vaarwegen 2017).

Van oplossingen naar realisatie

Tijdens de verkenning worden verschillende oplossingen voor de bruggen onderzocht. Deze verschillende oplossingen worden onderzocht op kansrijkheid en uiteindelijk wordt de best haalbare oplossing, het zogenaamde voorkeursalternatief, voorgelegd aan de minister ter besluitvorming.

Om te komen tot een voorkeursalternatief werkt Rijkswaterstaat intensief samen met betrokken overheden en de omgeving en wordt er op verschillende thema’s onderzoek uitgevoerd. Na de keuze voor een bestuurlijk voorkeursalternatief start de planuitwerkingsfase en uiteindelijk de realisatiefase.