03 Planning

Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk tussen het Markermeer en het IJsselmeer.

De werkzaamheden zijn gestart in september 2017 en zijn medio 2020 afgerond. Sinds juli 2019 is er geen hinder meer voor het fietsverkeer. Er is weinig hinder voor autoverkeer en scheepvaart.

Meer over hinder & maatregelen

Gereed: medio 2020
September 2017 Start uitvoering
22 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Fietspad tijdelijk open tijdens kerstvakantie

December 2017 Fietspad gesloten vanaf december 2017
Juli/augustus 2018 Fietspad tijdelijk open van 30 juni tot en met 31 augustus 2018
Juli 2019 Fietspad definitief open vanaf juli 2019
Medio 2020 Dijkversterking gereed

Deze planning is onder voorbehoud.