03 Planning

Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk tussen het Markermeer en het IJsselmeer.

De werkzaamheden zijn gestart in september 2017 en zijn medio 2020 afgerond. Per 1 december 2017 sluiten we het fietspad af, omdat we op dit deel van de dijk aan de slag gaan met breuksteen en gietasfalt. Vanaf 1 juli 2019 is het fietspad definitief weer beschikbaar. Ook is het fietspad tijdelijk beschikbaar tijdens de kerstvakantie (22 december 2017 tot en met 7 januari 2018) en tijdens de zomer van (juli – augustus 2018). Tijdens de afsluiting van het fietspad stelt de aannemer een pendeldienst in voor fietsers tussen Enkhuizen en Lelystad. Er is weinig hinder voor autoverkeer en scheepvaart.

Meer over hinder & maatregelen

Gereed: medio 2020
September 2017 Start uitvoering
22 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Fietspad tijdelijk open tijdens kerstvakantie

December 2017 Fietspad gesloten vanaf december 2017
Juli/augustus 2018 Fietspad tijdelijk open van 30 juni tot en met 31 augustus 2018
Juli 2019 Fietspad definitief open vanaf juli 2019
Medio 2020 Dijkversterking gereed

Deze planning is onder voorbehoud.