02 Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De versterking van de Houtribdijk start in september 2017 en duurt tot medio 2020.

Hinder fietsverkeer

Het fietspad tussen Lelystad en Enkhuizen is afgesloten tussen Lelystad en Trintelhaven (halverwege de dijk) in verband met de werkzaamheden aan de Houtribdijk. De aannemer heeft een pendeldienst ingesteld (zie onder illustratie) voor fietsers en bromfietsers. Vanaf 1 juli 2019 is het fietspad definitief weer beschikbaar.

Pendeldienst fietsers en bromfietsers

Voor fietsers en bromfietsers tussen Lelystad en Enkhuizen is er tot 1 juli 2019 een gratis pendeldienst beschikbaar. Deze rijdt 24 uur per dag, met wachtruimtes in Lelystad (bij parkeerplaats richting Hurkende man) en op Trintelhaven. 

Doordeweeks rijdt de pendeldienst op afroep. Bel vooraf het telefoonnummer 0527 - 61 63 36; kies optie 1 en vermeld Pendeldienst Houtribdijk en uw opstapplaats (Trintelhaven of Lelystad). De aanrijtijd kan variëren van 10 minuten tot 45 minuten. 

In de weekenden en tijdens feestdagen rijdt er meer fietsverkeer. Daarom rijdt de pendeldienst dan van 09.00 uur tot 17.00 uur op vaste tijden: 

  • Vanaf halte Lelystad: 09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur 
  • Vanaf halte Trintelhaven: 09.30 uur, 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur

Scheepvaart

Het werkgebied van de aannemer valt buiten de belangrijkste scheepvaartroutes Amsterdam-Houtribsluizen en Amsterdam- Krabbersgat. De havenkom van Trintelhaven doet dienst als werkhaven. Die werkhaven is daarom tijdens de werkzaamheden tot 2020 afgesloten voor de pleziervaart. De haven blijft wel toegankelijk als vluchthaven voor hulpdiensten en (in overleg) voor beroepsvaart. In het voorjaar van 2018 zetten we een deel van de werkgebieden in het water langs de dijk af met beton. Hierdoor kan de aannemer veilig de zandige versterking aanbrengen. Deze afzetting duurt tot 1 mei 2019. De geul aan de IJsselmeerkant, tussen Trintelhaven en de Krabbersgatsluizen, langs de dijk verdwijnt permanent door de zandige versterking.

Hinder wegverkeer

We verwachten weinig hinder voor wegverkeer tussen Lelystad en Enkhuizen, behalve af en toe een korte vertraging van maximaal 10 minuten tijdens met name nachtelijke werkzaamheden.