02 Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De versterking van de Houtribdijk start in september 2017 en duurt tot medio 2020.

Fietsverkeer

Het fietspad tussen Enkhuizen en Lelystad is sinds vrijdag 28 juni 2019 weer volledig beschikbaar. De pendeldienst die sinds eind 2017 reed is daarom niet meer beschikbaar.

Scheepvaart

Het werkgebied van de aannemer valt buiten de belangrijkste scheepvaartroutes Amsterdam-Houtribsluizen en Amsterdam- Krabbersgat. De havenkom van Trintelhaven doet dienst als werkhaven. Die werkhaven is daarom tijdens de werkzaamheden tot 2020 afgesloten voor de pleziervaart. De haven blijft wel toegankelijk als vluchthaven voor hulpdiensten en (in overleg) voor beroepsvaart. In het voorjaar van 2018 zetten we een deel van de werkgebieden in het water langs de dijk af met beton. Hierdoor kan de aannemer veilig de zandige versterking aanbrengen. Deze afzetting duurt tot 1 mei 2019. De geul aan de IJsselmeerkant, tussen Trintelhaven en de Krabbersgatsluizen, langs de dijk verdwijnt permanent door de zandige versterking.

Hinder wegverkeer

We verwachten weinig hinder voor wegverkeer tussen Lelystad en Enkhuizen, behalve af en toe een korte vertraging van maximaal 10 minuten tijdens met name nachtelijke werkzaamheden.