01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen IJsselmeer en Markermeer. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied.

Ook verbindt de Houtribdijk Lelystad en Enkhuizen voor fietsers en autoverkeer. Rijkswaterstaat versterkt in samenwerking met de provincie Flevoland de dijk, zodat deze weer lang mee kan en grotere stormen kan weerstaan. Ook komen er nieuwe kansen voor natuur en recreatie.

Versterking door zandige oevers

Tussen Enkhuizen en Trintelhaven krijgt de Houtribdijk aan beide kanten brede zandoevers. De zandoevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af (ongeveer 70 m boven water, 70 m onder water). Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Ook vinden nieuwe planten- en diersoorten hier hun habitat.

De toepassing van zandige oevers in zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur. Daarom is er eerst een proefvak gemaakt. Hier onderzochten specialisten van kennisconsortium EcoShape uitgebreid hoe het zand zich gedraagt.

Versterking door breuksteenoevers

Tussen Trintelhaven en Lelystad versterken we de dijk met asfalt en nieuwe breuksteen: een natuurlijke steen met onregelmatige vorm.

Nieuwe natuur Trintelzand

Het Trintelzand wordt een natuurgebied (370 ha) met zandplaten, slikvelden en rietoevers. Geschikt voor mossels, slakjes , waterinsecten en een kraamkamer voor vissen. De waterdieren zijn voedsel voor vogels zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat een gebied vol leven en dragen we bij aan een betere waterkwaliteit en versterking van het ecologische systeem in het Markermeer.

Watersportstrand

Bij Lelystad krijgt de Houtribdijk een watersportstrand voor kite- en windsurfers.

3D-visualisatie Houtribdijk

Van de toekomstige situatie bij de Houtribdijk is een 3D-visualisatie gemaakt. Klik op onderstaande afbeelding om deze te bekijken.

Clickableimage_versterking-houtribdijk