01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen IJsselmeer en Markermeer. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied.

Ook verbindt de Houtribdijk Lelystad en Enkhuizen voor fietsers en autoverkeer. Rijkswaterstaat versterkt in samenwerking met de provincie Flevoland de dijk, zodat deze weer lang mee kan en grotere stormen kan weerstaan. Ook komen er nieuwe kansen voor natuur en recreatie.

Versterking door zandige oevers

Tussen Enkhuizen en Trintelhaven heeft de Houtribdijk aan beide kanten brede zandoevers gekregen. De zandoevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af (ongeveer 70 m boven water, 70 m onder water). Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Ook vinden nieuwe planten- en diersoorten hier hun habitat.

De toepassing van zandige oevers in zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur. Daarom is er eerst een proefvak gemaakt. Hier onderzochten specialisten van kennisconsortium EcoShape uitgebreid hoe het zand zich gedraagt.

Versterking door breuksteenoevers

Tussen Trintelhaven en Lelystad is de dijk versterkt met asfalt en nieuwe breuksteen: een natuurlijke steen met onregelmatige vorm.

Nieuwe natuur Trintelzand

Trintelzand is een nieuw natuurgebied (532 ha) met dammen, zandplaten, slikvelden en rietoevers. Gemaakt van veen en klei dat als restmateriaal vrijkwam bij de zandwinning voor de dijkversterking. Aan de kant van Lelystad is Trintelzand moerasachtig, aan de kant van Enkhuizen komen droge zandplaten die van vorm kunnen veranderen. Trintelzand is een paai- en leefgebied voor vissen en andere waterdieren, die weer voedsel zijn voor vogels, zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat een gebied vol leven dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer.

Watersportstrand

Bij Lelystad krijgt de Houtribdijk een watersportstrand voor kite- en windsurfers.