Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

Waarom

  • Rijkswaterstaat verruimt de vaarweg om de grootste zeehaven van Noord-Nederland, de Eemshaven, beter bereikbaar te maken voor grote schepen.
  • Dit is belangrijk voor de economie en ontwikkeling van Noord-Nederland.
  • Ook de andere havens in de Eems-Dollard zijn na de verruiming optimaal bereikbaar.
  • Tegelijkertijd ontwikkelen we het Vessen Traffic Managementsystem om de scheepvaart te coördineren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

we verbreden en verdiepen de vaarweg door te baggeren

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het werk is gestart. Er is geen hinder voor de scheepvaart.

Wanneer

Gereed: 2018

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Video: vaarwegdiepte

Onderstaande video laat de huidige diepte van de vaarweg zien. De geelgekleurde stukken verdiepen we door te baggeren.

Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee Rijkswaterstaat werkt aan de verruiming van de vaarweg Eemshaven - Noordzee. Door de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een diepgang van 14 meter wordt de bereikbaarheid van de Eemshaven voor zeeschepen verbeterd. Deze animatie geeft een impressie van de actuele diepte van de vaarweg Eemshaven - Noordzee en laat zien wat er in het kader van de verruiming van de vaarweg verdiept zal worden. In geel wordt aangegeven waar er gebaggerd wordt. De locatie van de getoonde profielen wordt links onder op een overzichtskaart met een gele punt aangegeven. Om de bereikbaarheid van de havens te optimaliseren wordt aan weerszijden op de rechte stukken langs de vaarweg een passeerstrook gerealiseerd. In het plan is tevens een keerplaats opgenomen nabij de Eemshaven, zodat bij een stremming van de Eemshaven schepen veilig kunnen terugkeren naar een incidentele ligplaats verder zeewaarts. De veiligheid van de scheepvaart en bereikbaarheid van de havens staan voorop en er wordt met de grootste zorgvuldigheid omgegaan met de kwetsbare natuur in het gebied.

Vraag en antwoord

Wat is het Vessel Traffic Managementsystem?

Het Vessel Traffic Managementsystem (VTM) is een methode van verkeersbegeleiding. De verkeerscentrale bepaalt op basis van vooraf vastgestelde regels welke schepen wanneer gebruik mogen maken van de vaarweg. Als schepen eenmaal in de vaarweg varen, begeleiden we ze vanuit de verkeerscentrale met behulp van het VTM verder.

Waarom voert Rijkswaterstaat het Vessel Traffic Managementsystem hier in?

Na verbreding en verdieping van de huidige vaarweg, varen grotere schepen in de Eems-Dollard. Deze schepen kunnen alleen met hoogwater de haven invaren. Met hulp van het VTM leiden we de doorstroming van het scheepvaartverkeer in goede banen. Zo zijn de havens in de Eems-Dollard optimaal bereikbaar.

Zie ook