02 Planning en aanpak

De versterkingsmaatregelen aan de 4 bruggen over de Twentekanalen zijn medio juli 2018 afgerond.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en de gemeenten Hof van Twente en Lochem en de provincie Overijssel werken samen aan het versterken van de bruggen. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar en de gemeenten en de provincie vanuit de verantwoordelijkheid als beheerder van de weg over de bruggen.