01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De 4 bruggen over de Twentekanalen hadden tot de versterkingsmaatregelen onvoldoende draagkracht om het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer te verwerken. Na afronding van de versterkingsmaatregelen zal al het verkeer weer vlot en veilig over de bruggen over de Twentekanalen kunnen rijden.

Aanleiding

De 4 bruggen maken onderdeel uit van een netwerk van 38 bruggen over de Twentekanalen. Het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het belang van deze bruggen voor het vracht- en landbouwverkeer. Door het aangetoonde maatschappelijke, logistieke en landbouwbelang hebben regio en Rijk besloten om juist deze 4 bruggen te versterken.

Tijdens het onderzoek is gekeken welke bruggen een belangrijke schakel vormen in het regionale netwerk. Daar is een aantal bruggen uit naar voren gekomen. De Lochemsebrug is afgevallen voor versterking, omdat daar op korte termijn een volledig nieuwe brug in de rondweg rond het kanaal komt. De Sint Annabrug bleek na doorrekenen toch sterk genoeg en de Boekelosebrug wordt in zijn geheel vervangen. De 4 bruggen die in 2017 zijn versterkt, bleven over om op kort termijn te worden aangepakt. Samen met de bruggen die al sterk genoeg zijn, zijn er na de versterking van deze 4 bruggen voldoende sterke verbindingen beschikbaar.