05 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Verruimen van kanalen

 1. De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het vervoer over water neemt toe. Ook omdat bedrijven in Twente een afspraak hebben gemaakt met de minister om vervoer over water te stimuleren en vervoer over de weg te verminderen (beter benutten deal). Het toenemende gebruik van grotere schepen (klasse Va) van de Twentekanalen vereisen een verruiming van de Twentekanalen.

 2. Rijkswaterstaat werkt al langer aan het verbeteren van de Twentekanalen. De verruiming tussen Sluizen Eefde en Delden is sinds begin 2010 gereed. We hebben groot onderhoud uitgevoerd aan de gemalen in Eefde en de sluizen in Hengelo en Delden. Bij Sluis Eefde bouwen we een tweede sluiskolk met een diepere vaarweg.

  • De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde maken we geschikt voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 3,50 m.
  • De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo maken we geschikt voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 2,80 m.
  • Naast de verruiming voeren we uitgesteld onderhoud uit langs de Twentekanalen (onder andere op meerdere plaatsen het vervangen van  damwanden).
  • Ook herstellen we de bodemweerstand in delen van het zijkanaal dat is verminderd als gevolg van het baggeronderhoud in 2010.
  • De zwaaikom bij Delden wordt vergroot. De huidige zwaaikom bij Bornerbroek vervalt. Deze wordt natuurlijkvriendelijk heringericht. Ter hoogte van de XL-businesskade wordt een nieuwe zwaaikom aangelegd.
  • Bij het Kristalbad, tussen Delden en Hengelo en bij Almelo maken we hellende oevers met een natuurlijke uitstraling.
  • Ook realiseren we uittreedplaatsen voor mensen en dieren.
  • De gemeentekade Delden maken we veilig voor het aanmeren en laden en lossen van klasse Va-schepen.
  • Aan de oost- en westzijde van sluis Hengelo breiden we de wachtplaatsen uit. Dit zodat de plaatsen geschikt zijn voor recreatieve vaartuigen en twee klasse Va-schepen, waarvan 1 een kegelschip (schip met gevaarlijke stoffen) kan zijn.

 3. Klasse Va-schepen hebben afmetingen van:
   
  • Lengte: 85-110 m
  • Breedte: 11,4 m
  • Diepgang: 2,5 tot 4,5 m
  • Laadvermogen: tussen de 1500 en 3000 ton

 4. We verwachten tijdens de werkzaamheden tijdelijk een beperkte toename van de kwel. Met behulp van een uitgebreid peilbuizennetwerk monitoren we de situatie.

 5. Bij Kristalbad maken we langs beide zijden van het kanaal 500 m hellende oever met een natuurlijke uitstraling. Belangrijke natuurgebieden worden hierdoor verbonden en het heeft een gunstig effect op de biodiversiteit. Tussen Delden en Hengelo komen ook aan beide zijden hellende oevers. De hellende oevers dienen ook als uitreedplaats voor mens en dier. In trajecten met damwanden realiseren we uittreedplaatsen voor mens en dier.

 6. Bij de aanleg van de Twentekanalen is zorgvuldig rekening gehouden met het landschap. We handhaven deze landschappelijke waarden. Ook recreatieve voorzieningen voor bijvoorbeeld vissers, roeiers en wandelaars blijven behouden.