03 Planning

Planning en aanpak

We verruimen de vaarweg van de Twentekanalen en voeren onderhoud uit. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: 2023
2019

Aanbesteding project

2020

Gunning project

2021

Start uitvoering werkzaamheden

2023

Gereed

Deze planning is onder voorbehoud.