Twentekanalen: verruimen vaarweg

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Waarom

  • De Twentekanalen zijn belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe.
  • Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks vlotter en veiliger varen op de Twentekanalen.
  • De havens zijn door de verruiming beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Meer doelen en resultaten

Hoe

2,80 m
tot deze diepte verruimen we de vaarweg tussen Delden en Hengelo en in de zijtak van de Twentekanalen

Wanneer

Gereed: 2023
2020

Gunning project

2021

Start uitvoering werkzaamheden

2023

Gereed

Bekijk de planning

Heb ik last van de werkzaamheden?

Rijkswaterstaat heeft als beleid hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Potentiële aannemers moeten in hun aanbieding dan ook een plan opnemen hoe ze overlast willen beperken. Helemaal voorkomen van hinder bij werkzaamheden van deze omvang is niet mogelijk. Tijdens de uitvoering verwachten we bijvoorbeeld wel enige hinder voor de scheepvaart maar geen volledige stremmingen. We stimuleren de aannemer zoveel mogelijk om bouwmateriaal over het water te vervoeren. Om zo hinder voor weggebruikers te beperken.

Nieuws

Meer nieuws

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.