01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks veiliger en vlotter varen op de Twentekanalen.

Door de verruiming zijn de havens beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Veiligere en vlottere doorgang

De ruimere vaarweg zorgt ervoor dat grotere schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. De doorgang is veiliger, omdat schepen op vrijwel elk deel van de Twentekanalen met dezelfde snelheid kunnen varen. Ook vergroten we de invaart van de zijtak.

Verruimen diepgang Twentekanalen

De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde maken we geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 3,50 m. Het gedeelte tussen Sluis Eefde en voorbij Lochem is eerder al verdiept naar 3,5 m. De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo maken we geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2,80 m. Alleen de zijtak naar Almelo moet aan het begin tussen de Spoorbrug en de Cottwicherbrug aan beide zijden tot 1,5 m worden verbreed.

Opwaardering van het kanaal

Op veel plaatsen vervangen we de damwanden. Dit omdat veel damwanden aan vervanging toe zijn, maar ook zodat het zand niet van de oevers spoelt als de grotere schepen op volle kracht varen. In gedeelten van het zijkanaal van de Twentekanalen herstellen we de bodemweerstand. Dit is ontstaan als gevolg van het baggerwerkzaamheden in 2010.

Voorzieningen scheepvaart

Ook vergroten we bij Delden de plek waar schepen op het kanaal kunnen draaien en komt er een nieuwe zwaaikom bij Almelo. De huidige zwaaikom bij Bornerbroek vervalt. Deze wordt natuurlijkvriendelijk heringericht. Ook maken we de gemeentekade Delden veilig voor het laden en lossen van klasse Va-schepen.

Bij de sluis in Hengelo breiden we de huidige wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uit. Zo kunnen aan beide zijden twee klasse Va-schepen wachten. Ook maken we aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) maken we de bestaande kegelligplaats geschikt voor de grotere Va-klasse.

Onderhoud oevers

Gelijktijdig met het aanpassen van de vaarweg onderhouden we de oevers. Ook leggen we bij het Kristalbad, tussen Delden en Hengelo en bij Almelo hellende oevers aan. Er komen bovendien meer uittreedplaatsen voor mens en dier.