05 Veelgestelde vragen

Natuur en milieu

 1. Voor de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex is, samen met omwonenden en een landschapsarchitect, een landschapsplan opgesteld. Dit plan bevat verschillende maatregelen, waarbij behoud van het landschappelijk karakter voorop staat. 
  Zo wordt de primaire waterkering ten westen van de sluis verlegd om ruimte te maken voor de bouw van de tweede sluiskolk. Ook zijn bomen vlakbij de sluis verwijderd. Als de tweede sluiskolk klaar is, komen er evenveel bomen terug. We planten nieuwe bomen van 5 en 10 m hoog in de zone langs de Eefse beek, zodat een nieuw bos ontstaat vergelijkbaar met de oude situatie. We planten gebiedseigen soorten. In het nieuwe bos komt een wandelpad met een open plek die ook gebruikt kan worden als openluchttheater. Vanuit het bos komt er een trap als opgang tot een boulevard met een uitzichtpunt bij de sluizen. Ten westen van de sluis leggen we een bloemrijk grasland aan, omsloten door een struinpad.
   

 2. De tweede sluiskolk wordt gebouwd ten noorden van de huidige sluiskolk. De nieuwe sluiskolk wordt geschikt voor schepen van 110 x 11,4 m en een vaardiepte van maximaal 3,5 m. Aan de kant van de IJssel sluit deze met puntdeuren en aan de kant van het Twentekanaal met een segmentdeur. Een sluiskolk met een segmentdeur is uniek in Nederland.

 3. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de 2e sluis bij Eefde in november 2016 gegund aan aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T), een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis, en Croonwolter&dros en TBI-PPP. L2T wordt verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en de 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis.

 4. Aannemerscombinatie Lock to Twente  bouwt een tweede sluiskolk. Daarnaast komt er een nieuwe en energiezuinig bediengebouw. Om ruimte te maken voor de tweede sluiskolk verleggen zij de primaire kering (dijk ten westen van de sluis). In opdracht van de gemeente Lochem verzorgen zij de herinrichting van de Kapperallee. En als de nieuwe sluiskolk in gebruik is, voert Lock to Twente groot onderhoud uit aan de bestaande sluiskolk.

 5. Een segmentdeur heeft een bolling. Hij draait om zijn as weg in de bodem als de sluis open gaat en vanuit de bodem omhoog om de sluis te sluiten. Een groot voordeel van een segmentdeur is dat hij ook tegen de stroom in nog kan sluiten. Ook bij calamiteiten, als water onder hoge druk de sluis binnenstroomt, kan de segmentdeur dicht. Dat is belangrijk voor de veiligheid van het Twentekanaal. Bovendien is dit type deur makkelijk te onderhouden.

 6. Om ruimte te creëren voor de bouw van de tweede sluiskolk bij Eefde zijn de bomen ten noorden van de huidige sluis verwijderd. De gewone dwergvleermuis gebruikte deze bomen om te navigeren naar hun voedselgronden. Daarom zijn in januari 2016 tijdelijke schermen geplaatst, die een alternatieve vliegroute bieden voor de vleermuis. Zo kan de vleermuis ook tijdens de bouwwerkzaamheden in de luwte blijven jagen.

 7. De vleermuizenschermen staan er ongeveer 3,5 jaar. Na oplevering van de nieuwe sluiskolk, naar verwachting in 2020, plant de aannemerscombinatie Lock to Twente in totaal 375 nieuwe bomen van 5 en 10 m hoog. Deze beplanting is daardoor meteen geschikt als markering van de vliegroute. De schermen worden dan verwijderd.

 8. Het toekomstige sluiscomplex is duurzamer. De nieuwe sluiskolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluizencomplex opgewekt met zonnepanelen. Daarnaast zijn in 2015/2016 de gemalen van het complex geëlektrificeerd.
  Bij de aanbesteding was duurzaamheid een belangrijk criterium in de keuze van de aannemer die de sluis mag bouwen. Denk hierbij aan milieuvriendelijk materiaalgebruik, zo min mogelijk CO2-uitstoot en energiezuinige verlichting.
  Met de uitbreiding van het sluiscomplex, in combinatie met de verruiming van de Twentekanalen, wordt het milieuvriendelijke goederenvervoer over water een steeds aantrekkelijker (financieel) alternatief voor het vervoer over de weg.