02 Planning en aanpak

We breiden het sluiscomplex uit met een tweede sluiskolk. In 2020 moet het werk klaar zijn. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: 2020
2009 Start planuitwerking uitbreiding Sluis Eefde
2016 Aannemerscombinatie Lock to Twente definitief gegund
2017 Voorbereidende werkzaamheden aannemer en inrichting bouwterrein
2018 Start bouw 2de sluiskolk en verleggen waterkeringen
2019 Afbouw 2de sluiskolk en herinrichting landschap en Kapperallee
2020 Groot onderhoud huidige sluiskolk

Deze planning is onder voorbehoud.