Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

onderliggende pagina's

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Waarom

  • De huidige wachttijd bij de sluis is te lang (meer dan 30 minuten), waardoor de reistijd over de Twentekanalen moeilijk te voorspellen is.
  • De aanwezigheid van slechts 1 sluis zorgt voor een kwetsbare situatie in geval van onderhoud of calamiteiten.
  • Het sluizencomplex is te klein voor de verwachte groei van vervoer over water.
  • Een tweede sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente en geeft de regionale economie een impuls.

Alle doelen en resultaten

Hoe

We bouwen een tweede sluis die ook geschikt is voor zwaardere schepen
3,50m
Straks mogen schepen passeren met een vaardiepte tot 3,50m

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de scheepvaart is niet helemaal te voorkomen, maar beperken we zoveel mogelijk. Als u dichtbij de sluis woont, zult u tijdens de werkzaamheden enige geluidhinder en overlast ervaren. We informeren u hier tijdig over.

Wanneer

Gereed: 2020
2018 Start bouw 2e sluiskolk
2020 2e sluiskolk, verlegging primaire waterkering, herinrichting landschap en Kapperallee gereed
2021 Groot onderhoud huidige sluiskolk

Bekijk de planning

Veelgestelde vragen

Zijn het ontwerp en de bouwmethode al bekend?

Nee, die zijn nog niet bekend. De aannemer kiest de bouwmethode en het ontwerp. De aanbestedingsprocedure start volgens de huidige planning 2015.

Hoe ziet het terrein ten noorden van de nieuwe sluis er straks uit?

We richten het terrein ten noorden van de nieuwe sluis opnieuw in. We herstellen daarbij zo veel mogelijk het vroegere karakter. Belanghebbenden hebben aangegeven dat kleinschalige recreatieve voorzieningen gewenst zijn.

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws

Op de hoogte blijven