03 Hinder en maatregelen

In januari 2018 is de aannemerscombinatie Lock to Twente gestart met de bouw van de 2de sluiskolk in Eefde. Tijdens de bouw is hinder niet helemaal te voorkomen, maar dit beperken we zoveel mogelijk.

Hinder voor scheepvaart

De vaarweg blijft tijdens de bouw van de tweede sluiskolk beschikbaar voor vaarweggebruikers. Alleen incidenteel kan het voorkomen dat de vaarweg tijdelijk is gestremd. Wanneer dit het geval is, communiceren wij dit vroegtijdig met een BAS-bericht en digitale borden langs de vaarweg.

Opstel- en wachtplaatsen Sluis Eefde

De aannemer heeft aan de noordoostzijde van de sluis een laad- en losplaats ingericht. Dit heeft gevolgen voor de opstel- en wachtplaatsen voor de scheepvaart. De situatie voor schippers zal meerdere keren veranderen. Op de borden bij de sluis geven we aan waar op dat moment de wacht- en opstelplaatsen zijn. Ook geven we ter plekke aan waar schippers wel en niet aan land mogen.

Hinder voor omwonenden

Voor de bouw van de 2de sluiskolk zal 2.500 m damwanden worden ingetrild. Het intrillen van de damwanden gaat gepaard met geluid en trillingen. De aannemer heeft een aantal maatregelen getroffen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo gebruiken zij een hoogfrequent trilblok, wat het geluid vermindert. En om het klapperen van de damwandplanken te verminderen ponsen zij de damwandplanken van tevoren aan elkaar en trillen zij de damwanden waar mogelijk geleid in.

Hinder voor de weggebruiker

Voor de bouw van de 2de sluiskolk zijn meerdere momenten gepland waarop beton zal worden gestort. Tijdens deze werkzaamheden vinden er extra wegtransporten van betonmixers en materieel plaats door het dorp Eefde. Deze werkzaamheden kondigen wij tijdig aan.