01 Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluiskolk. De wachttijden zijn te lang en de huidige sluis heeft groot onderhoud nodig. Bovendien is 1 sluiskolk in zo’n belangrijk knooppunt te kwetsbaar in geval van onderhoud of calamiteiten.

De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

Poort van Twente

Sluis Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. We noemen de sluis ook wel de poort van Twente, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Schepen vervoeren via de sluis jaarlijks 70.000 containers en 60 miljoen ton lading tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

Economische ontwikkeling

Voor de economische ontwikkeling van Twente is het belangrijk dat zwaarder beladen schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. De nieuwe sluiskolk wordt geschikt voor schepen van 110 x 11,4 m en een vaardiepte van maximaal 3,5 m.

Landschap en recreatie

Voor de inrichting van het terrein rondom het sluizencomplex is, samen met omwonenden en een landschapsarchitect, een landschapsplan opgesteld. Dit plan bevat verschillende maatregelen, waarbij behoud van het landschappelijk karakter voorop staat: 

  • Herinrichting van het bosgebied, met wandelpaden en een open plek voor recreëren. 
  • Recreatie rondom de sluis, met een uitzichtpunt, bankjes en fietsensteunen. 
  • Aanleg bloemrijk grasland ten westen van de sluis, omsloten door een struinpad. 
  • Herstel van de vleermuisroute, door bomen op de dijk te planten. 
  • Herinrichting van de Kapperallee, waarbij autoverkeer te gast is.

Samenwerking

We breiden Sluis Eefde uit samen met de gemeente Lochem, het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland.