Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Van maandag 23 september tot maandag 2 december 2019 is de Eefdesebrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (gedurende een periode van 10 weken).

Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken. Zij moeten daarbij wel rekening houden met tweerichtingsverkeer op één fietspad. Daarnaast kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van de brug bij Sluis Eefde (Kapperallee).

Omleiding via Polbrug

Gemotoriseerd verkeer, waaronder landbouwverkeer en openbaar vervoer (buslijn 81), wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Polbrug in de provinciale weg (N348). Over het tijdelijk gebruik van de N348 door landbouwverkeer zijn afspraken gemaakt met de provincie.

Gevolgen scheepvaart

De impact van de werkzaamheden op scheepvaartverkeer is beperkt. De werkzaamheden kunnen grotendeels worden uitgevoerd met een breedtebeperking. Deze wordt aangegeven met bebording en indien nodig met scheepvaartbegeleiding. Er wordt in de nacht gestremd op uren dat er niet geschut wordt bij sluis Eefde en het kanaal dus niet bevaren kan worden.

Onderhoudswerkzaamheden bruggen Twentekanalen

In 2018 en 2019 voert Rijkswaterstaat ook onderhoudswerkzaamheden uit aan 16 andere bruggen over de Twentekanalen. Bekijk voor meer informatie over de planning, hinder en maatregelen de projectpagina Twentekanalen: onderhoud bruggen.

Meer informatie werkzaamheden Eefdesebrug

Neem voor vragen over de werkzaamheden aan de Eefdesebrug contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoonnummer: 0800-8002.