Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

In het najaar van 2019 tot eind 2019 is de Eefdesebrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (gedurende een periode van 10 weken). Exacte data worden op een later tijdstip vermeld.

Afsluiting Eefdesebrug

Gemotoriseerd verkeer, waaronder landbouwverkeer en openbaar vervoer (buslijn 81), wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Polbrug in de provinciale weg (N348). Over het tijdelijk gebruik van de N348 door landbouwverkeer zijn afspraken gemaakt met de provincie.

Onderhoudswerkzaamheden bruggen Twentekanalen

In 2018 en 2019 voert Rijkswaterstaat ook onderhoudswerkzaamheden uit aan 16 andere bruggen over de Twentekanalen. Bekijk voor meer informatie over de planning, hinder en maatregelen de projectpagina Twentekanalen: onderhoud bruggen.

Meer informatie werkzaamheden Eefdesebrug

Neem voor vragen over de werkzaamheden aan de Eefdesebrug contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoonnummer: 0800-8002.