Planning en aanpak

Planning en aanpak

We onderhouden de bruggen over de Twentekanalen, zodat het verkeer er ook in de toekomst veilig gebruik van kan blijven maken.

Planning onder voorbehoud

De onderhoudsaannemer zorgt voor het onderhoud van de 16 bruggen over het Twentekanaal. Hiervoor is een planning gemaakt die in de voorbereidingsfase wordt afgestemd met wegbeheerders en stakeholders (hierdoor kunnen er soms nog wijzigingen in ontstaan). We doen dit om zo min mogelijk hinder te veroorzaken en de belangen van de stakeholders optimaal te bewaken. Daarnaast kan het voorkomen dat er bij het onderhoud sprake is van enige uitloop wegens onvoorziene omstandigheden. Dit proberen we tot een minimum te beperken en uiteraard zullen we de omgeving hier tijdig over informeren als dit aan de orde is.

Gereed: najaar 2019
Oktober/november 2018
 • Onderhoud Markelosebrug (N754 / Stationsweg, 7475 Markelo). De werkzaamheden duren 4 weken. Van 8 oktober tot en met 2 november staat er een halvebaan-afzetting op de brug.

 • Onderhoud Weldammerbrug (Diepenheimseweg, 7471 Goor). De werkzaamheden duren 5 weken. Van 12 oktober tot en met 9 november staat er een halvebaan-afzetting op de brug.
November 2018
 • Onderhoud Vossenbrinkbrug (Beckumerweg, 7491 Delden) van 19 t/m 30 november 2018. Tijdens deze periode is de brug volledig gestremd voor al het verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de naastgelegen Sint Annabrug (Europalaan) in Delden.
November/december 2018
 • De eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Almensenbrug (Scheggertsdijk, 7218 Almen), tussen 12 november en 14 december 2018, zijn uitgesteld tot 2019. De data waarop het onderhoud zal plaatsvinden zijn nog niet bekend.

 • Onderhoud Lochemsebrug (Stationsweg, 7241 Lochem. De werkzaamheden duren 7 weken. Van 5 november tot en met 9 november is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers (ook afgestapte fietsers) en voetgangers kunnen over de brug maar moeten rekening houden met 10 minuten wachttijd in verband met werkzaamheden. Van 12 november tot en met 21 december staat er een halvebaan-afzetting op de brug.
Januari 2019
 • Onderhoud Grensbrug (Stokkumerbroekweg, 7475 Markelo). Onderhoud aan de brug duurt 2 weken. Van 21 januari tot en met 31 januari is de brug afgesloten voor al het verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers). 
25 maart - 19 april 2019

Onderhoud aan de Almensebrug (N826 Kapelweg Almen). Van 25 maart tot en met 19 april 2019 geldt een volledige afsluiting. 

 • Omleidingsroute doorgaand verkeer: via de N346 over Lochem
 • Omleidingsroute lokaal verkeer: via de Ehzerallee en Scheggertdijk
2e kwartaal 2019
 • Cottwicherbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden): geen stremming bekend
 • Cottwicherparallelbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden): Halvebaanafsluiting van 13 mei tot en met 12 juni. Het verkeer kan om-en-om de brug over. Er worden verkeerslichten geplaatst.
 • Vredesbrug (Entersestraat, 7627 Bornerbroek): 15 tot en met 26 april volledige afsluiting. Omleidingsroute via de A35 Fietsers hebben altijd doorgang via fietspad of rijbaan.
 • Mogezompsebrug (Mogezompseweg Lochem): één weekafsluiting. Datum nog nader te bepalen.
2e/3e kwartaal 2019
 • Oelerbrug (Haaksbergerstraat, 7554 Hengelo OV): geen stremming bekend
 • Lonnekerbrug (Auke Vleerstraat, 7547 Enschede): geen stremming bekend
 • Hengelerbrug (Rondweg N346 / N347, 7471 Goor): geen stremming bekend
Februari 2019 - najaar 2019

Vanaf februari 2019 vindt er onderhoud plaats aan onderstaande bruggen. De start hangt af van het vooronderzoek en de omvang van de geplande werkzaamheden:

 • Cottwicherbrug (N346/Rijksweg, 7495 Ambt Delden)
 • Oelerbrug (Haaksbergerstraat, 7554 Hengelo (OV)
 • Lonnekerbrug (Auke Vleerstraat, 7547 Enschede)
 • Hengelerbrug (N346 / N347 / Rondweg, 7471 Goor)
 • Vredesbrug (Entersestraat, 7627 Bornerbroek).
Najaar 2019 – eind 2019
 • Onderhoud Eefdesebrug

Aanpak onderhoud bruggen Twentekanalen

Het onderhoud aan de bruggen over de Twentekanalen is bedoeld om de bruggen veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. Het onderhoud bestaat bijvoorbeeld uit:

 • Het conserveren van staalconstructies (hangers en leuningen). Hierbij brengen we een beschermende verflaag aan om roestvorming en aantasting te voorkomen
 • Herstellen en onderhouden van voegovergangen en opleggingen. Een oplegging is het gedeelte tussen de brughoofden waar de brug op rust
 • Herstellen van het asfalt
 • Uitvoeren van betonreparaties