Planning en aanpak

Planning en aanpak

We onderhouden de bruggen over de Twentekanalen, zodat het verkeer er ook in de toekomst veilig gebruik van kan blijven maken.

Planning onder voorbehoud

De onderhoudsaannemer zorgt voor het onderhoud van de 16 bruggen over het Twentekanaal. Hiervoor is een planning gemaakt die in de voorbereidingsfase wordt afgestemd met wegbeheerders en stakeholders (hierdoor kunnen er soms nog wijzigingen in ontstaan). We doen dit om zo min mogelijk hinder te veroorzaken en de belangen van de stakeholders optimaal te bewaken. Daarnaast kan het voorkomen dat er bij het onderhoud sprake is van enige uitloop wegens onvoorziene omstandigheden. Dit proberen we tot een minimum te beperken en uiteraard zullen we de omgeving hier tijdig over informeren als dit aan de orde is.

Gereed: najaar 2019
3 juni t/m 7 juni 2019 (Mogezompsebrug) Volledige stremming Mogezompsebrug, Mogezompseweg (Armhoede – Nettelhorst).
 • Fietsers worden omgeleid via de Grensbrug (Stokkumerbroekweg)
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Lochem (N346).
3 juni t/m 14 juni 2019 (Cottwicherparallelbrug) Halvebaanafsluiting Cottwicherparallelbrug, parallelweg van de N346. Verkeer blijft doorgang houden, waarbij er een voorrangsregeling geldt voor om-en-om verkeer.
20 mei t/m 19 juli 2019 (Hengelerbrug)

Stremming gemotoriseerd verkeer Hengelerbrug, N346 in Goor van 20 mei t/m 27 juni 2019. Op 27 juni is de brug aan het eind van de dag weer open. Voor de fietsers geldt dat er 1 fietspad gestremd is, waardoor in beide richtingen doorgang mogelijk blijft via 1 fietspad van 20 mei t/m 19 juli.

 • Gemotoriseerd verkeer vanaf de zuidkant van het kanaal: via de N346 richting Lochem (oost), in Lochem via de N332 richting Laren/A1, vervolgens via de A1, bij afslag 28 (Rijssen) de N347 op richting Goor.
 • Gemotoriseerd verkeer vanaf de noordkant van het kanaal (Goor): via de N346 richting A1, bij afslag 26 (Lochem) via de N332 richting Laren/Lochem, in Lochem via de N346 in de richting Goor.
 • Verkeer vanuit Hengevelde naar Goor via de N346 en Delden.
 • Lokaal verkeer met bestemming Goor via de Diepenheimseweg.
De planning is afgestemd op de werkzaamheden van de A1 om extra hinder/raakvlak zo veel mogelijk te voorkomen. Op de kruising van de N346 met de Veldhuisweg/Bollenweg worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst.
7 juli t/m 23 augustus 2019 (Cottwicherbrug) Halvebaanafsluiting Cottwicherbrug N346 tussen Goor en Delden van 8 juli tot 15 juli eind van de dag;
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de parallelbrug van de N346.
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via de Veldhuisweg (Dorrebrug), langs het kanaal zuidzijde, sluis Delden en de Meenhuisweg.
Volledig stremming voor al het verkeer van 15 juli in de avond t/m 23 augustus:
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de parallelbrug van de N346.
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via de Veldhuisweg (Dorrebrug), langs het kanaal zuidzijde, sluis Delden en de Meenhuisweg.
15 juli t/m 30 augustus 2019 (Lonnekerbrug) Volledige stremming van al het verkeer van de Lonnekerbrug, Auke Vleerstraat in Enschede van 15 juli tot en met 2 augustus.
 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Kanaalstraat en Hendrik ter Kuilestraat.
 • Fietsverkeer houdt via één zijde doorgang over de brug, het kan zijn dat vanwege de werkzaamheden een klein oponthoud ontstaat.

Halvebaanafsluiting vanaf 2 augustus tot en met 30 augustus: het verkeer in noordelijke richting (richting Universiteit Twente) houdt doorgang over de brug. Het verkeer in zuidelijke richting wordt omgeleid via de Kanaalstraat en Hendrik ter Kuilestraat. Fietsverkeer heeft via één zijde van de brug doorgang (opengestelde zijde is afhankelijk van de werkzaamheden).

2e/3e kwartaal 2019 (Oelerbrug) Onderhoud aan de Oelerbrug, Haaksbergerstraat Hengelo na openstelling Boekelosebrug.
 • 1 week volledige stremming
 • 5 weken halvebaanafsluiting
 • Omleiding via de Boekelosebrug
Planning wordt nog nader bekend gemaakt.
Najaar 2019 - eind 2019 (Eefdesebrug) Onderhoud Eefdesebrug

Aanpak onderhoud bruggen Twentekanalen

Het onderhoud aan de bruggen over de Twentekanalen is bedoeld om de bruggen veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. Het onderhoud bestaat bijvoorbeeld uit:

 • Het conserveren van staalconstructies (hangers en leuningen). Hierbij brengen we een beschermende verflaag aan om roestvorming en aantasting te voorkomen
 • Herstellen en onderhouden van voegovergangen en opleggingen. Een oplegging is het gedeelte tussen de brughoofden waar de brug op rust
 • Herstellen van het asfalt
 • Uitvoeren van betonreparaties